نحوه ثبت فیش بانکی

 

مرحله 1: بعد از انتخاب روش کارت به کارت وارد صفحه پایین خواهید شد.

 

 

مرحله 2: بعد از واریز مبلغ سفارش به شماره کارت نمایش داده شده می توانید با استفاده از لینک مشخص شده با فلش قرمز یا در بخش حساب کاربری-داشبورد حساب کاربری-پایین صفحه نسبت به ثبت شماره پیگیری یا شماره مرجع فیش واریزی بابت سفارش مورد نظر خود، همانند تصویر زیر اقدام نمایید.