ال کارنیتین دوبیس
سایر تصاویر محصول

ال کارنیتین دوبیس

افزایش سوخت چربی های بدن

افزایش روحیه ورزشکاران

مناسب برای تبدیل توده چربی به عضله

تاخیر در خستگی

  • انتخاب سایز
  • سایز : 100 عددی
  • مشخصات عمومی محصول
  • برند: دوبیس
  • کشور سازنده: آلمان-بسته بندی ایران
  • سن مصرف: بالای 18 سال
  • نوع محصول: کپسول
  • گروه: کاهش وزن
  • جنسیت مصرف: عمومی
  • مجوز از سازمان غذا و دارو: دارد

ال کارنیتین دوبیس

کارنیتین اســید آمینه ای اســت که به طور طبیعــی در بدن تولید میشــود. نام کارنیتیــن از واژه التیــن ”کارنوس“، به عنوان اولین ترکیب مشــتق شده از گوشت گرفته شــده است. کارنیتین همانند کراتین به میزان قابل توجهی در عضلات اســکلتی یافت میشــود و وظیفه اصلی آن در بدن، کمک به ســوخت و ســاز و تبدیل غذا به انرژی میباشد. این ماده ســبب تسهیل ورود اسیدچرب زنجیره بلند به میتوکندری ســلولی و افزایش سوخت و ساز اسیدهای چرب میشود که این امر در تامین انرژی عضله قلب و جلوگیری از تجمع چربــی در بافت قلب نقش به ســزایی دارد. کارنیتین نقش بســیار مهمی در متابولیســم چربی داشــته و ممکن است در پیشگیری و درمان بیماریهای قلبی عروقی موثر باشد. کارنیتیــن به صــورت مکمل در افــراد بــا ســطوح پایین این اســیدآمینه، بــه منظور بالا بردن ســطح آن اســتفاده میشود. کمبــــود کارنـیتین میتواند بــه علل مختلف نظیر اختلال ژنتیکی، مصرف برخی داروها مانند والپروئیک اســید برای تشــنج، و یا به دلیل یک روند پزشــکی مانند همودیالیز برای بیماریهای کلیوی، باشد. همچنین به عنوان یــک مکمل جایگزین در رژیم گیاه خواری ســخت، افراد رژیمــی، نوزادان نارس کم وزن و در افرادی که بدن آنها نمیتواند به درســتی از کارنیتین رژیم غذایی اســتفاده کنند، به کار میرود. کمبود کارنیتین میتواند به مشکالت کبد، قلب و عضله منجر شود. کارنتیتین در کشــور ما به اشــکال قرص، ویالهای خوراکی و فرم تزریقی موجود میباشد.

کارنیتین، چاقی و ورزشکاران:

چاقی امــروزه به عنوان یک بیماری پاتولوژیک، که اثر مســتقیمی بر مرگ و میر دارد، شــناخته شــده است. شــیوع چاقی در سراسر جهان در حال گسترش است، که باعث میشود به عنوان یک مشکل جهانــی بهداشــت عمومی به شمار آید. در ســالهای اخیر تحقیقات زیادی برای استفاده از مکمــل کارنیتین در درمان چاقی انجام شده است. به نظر نمیرســد مصرف کارنیتین به خودی خــود برای کاهش وزن بدن در افراد دارای اضافه وزن یا چاقی موثر باشــد. با این حال، برخی از پژوهشها نشــان میدهد اســتفاده از کارنیتین بــا برخی داروها یا مکملهای دیگر ممکن است در کاهش وزن و شاخص توده بدن، موثر باشــد. همچنین برخی از ورزشــکاران از کارنیتین برای بهبود عملکرد خود استفاده میکنند. کارنیتیــن به دلیل اثر بر متابولیســم چربی به طــور بالقوه در کاهش خستگی و بهبود عملکرد ورزشی موثر است. اگرچه کارنیتین به تولید انرژی در بدن کمک میکند و این مساله در عملکرد قلب، مغز، حرکات عضلات، و بسیاری از فرآیندهای دیگر بدن مهم اســت، تحقیقات 20 ساله نشــان میدهد با استفاده از مکمل کارنیتین در دوزهای مختلف 6-2 گرم در روز، به مدت 1 تا 28 روز، هیچگونه شــواهد پایداری در بهبود عملکرد فیزیکی و ورزش دیده نشــده اســت. به عنوان مثال، مکمل کارنیتین منجر به افزایش استفاده بدن از اکسیژن و یا بهبود وضعیت سوخت و ساز بدن هنگام ورزش نمیشود و به طور کلی برای توصیه به مصرف کارنیتین در موارد فوق، باید تحقیقات بیشتر و جامعتری صورت بگیرد. چه غذاهایی کارنیتین مورد نیاز را فراهم میکنند؟ محصولات حیوانی مانند گوشــت، ماهی، مرغ و محصولات لبنی مانند شـیر بهتـرین منــابع برای تامـین کارنیتین هســتند. به طور کلی، در گوشــت قرمز، محتــوای کارنیتین بالاتر  است.

قبل از اســتفاده از کارنیتین موارد زیر را به پزشک معالج خود اطالع دهید:

در صورتی که به کارنیتین یا ســایر مواد تشکیل دهنده این دارو حساسیت دارید.

• در صورت داشــتن حساســیت به داروهای مشــابه کارنیتین یا هرگونه دارو، غذا یا ماده دیگر، علائمی که در زمان بروز مشــاهده کردهایــد نظیر بثــورات، کهیر، خارش، تنگــی تنفس، خس خس ســینه، سرفه، ورم صورت، لب، زبان یا گلو یا هر عالمت دیگری، با پزشک یا داروساز خود در میان بگذارید.

• در صورت شیردهی یا تصمیم برای شیردهی

• این دارو ممکن اســت با سایر داروها و یا بیماریها تداخل داشته باشد تمامی داروهای مصرفی (شامل داروهای تجویز شده، داروهای بدون نیاز به نســخه )OTC ، (ویتامینها و داروهای گیاهی) و نیز بیماریهای خود را به پزشــک معالج و داروســاز خود اطاع دهید تا اطمینان حاصل نمایید که اســتفاده از این دارو همراه داروهای مصرفی و بیماریهای قبلی تان مشکلی ایجاد نمیکند.

• این دارو را به صورت خودســرانه و بدون مشورت با پزشک خود مصرف نکنید. در هنگام مصرف این دارو موارد زیر را رعایت کنید:

• تمامی افراد کادر درمانی (نظیر پزشکان، پرستاران، داروسازان، و دندانپزشکان) را در جریان مصرف این دارو قرار دهید.

• همانطور که پزشک از شــما خواسته آزمایشهای خون لازم را انجام دهید. در صورت نیاز در این خصوص با پزشــک خود گفتگو کنید.

• در صورت مصرف وارفارین، مساله را به پزشک معالج خود اطالع دهید تا در صورت نیاز تستهای آزمایشگاهی الزم صورت پذیرد.

• در صــورت باردار بــودن و یا تصمیم برای بارداری مســاله را به پزشک خود اطاع دهید. الزم است در مورد فواید و مضرات مصرف این دارو در مدت بارداری با پزشک خود صحبت کنید.

برخــی از عوارض این دارو که بلافاصله باید با پزشــک در میان بگذارید:

تمامی اشکال دارویی:

توجــه: هرچند این اتفاق ممکن اســت به ندرت رخ دهد، برخی از افراد ممکن است شاهد عوارض وخیم در زمان مصرف دارو باشند.

 

منبع: معاونت سازمان غذا و دارو

http://fd.mazums.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/fd/elkarnitin.pdf

نظرات کاربران درباره ال کارنیتین دوبیس

avatar
Danial
۵ مهر ۱۳۹۷ ۰۸:۵۱:۰۶ ق.ظ
ایا میشه زیر ۱۸ سال
هم مصرف کنه ؟
avatar
پاسخ مدیر سایت
۶ مهر ۱۳۹۷ ۰۴:۴۹:۵۶ ب.ظ
سلام کاربر گرامی، تا 17 سال مشکلی نداره

ارسال نظر درباره ال کارنیتین دوبیس

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha

برچسب های مرتبط با ال کارنیتین دوبیس

کاهش چربی کاهش وزن چربی سوز ال کارنیتین
قیمت: 1,560,000 ریال
وضعیت موجودی موجود
برند DOOBIS